over CEO's en Business Schools
 • Het belang van een MBA

  Het doel van dit extra masterdiploma is mensen die reeds een bachelor of master hebben en enkele jaren werkervaring hebben opgedaan, een meer concrete beroepsgerichte opleiding geven...

  Featured Img 2
 • De eigenschappen van een goede CEO

  Om een goed CEO te zijn, moet men beschikken over bepaalde eigenschappen. Als die ontbreken, heeft het niet veel zin om nog verder in te gaan op de vaardigheden waarover een CEO moet beschikken.

  Featured Img 1
 • Het loon van een CEO

  Over het loon van een CEO wordt veel verteld. Sommigen beschouwen wat een CEO verdient als waanzinnig veel en werkelijk ongehoord ...

  Featured Img 2

De Bekendste Vlaamse Business Schools

Een MBA of Master of Business Administration is een studie die erg populair is in de Verenigde Staten. Het doel van dit extra masterdiploma is mensen die reeds een bachelor of master hebben en enkele jaren werkervaring hebben opgedaan, een meer concrete beroepsgerichte opleiding geven. De belangrijkste studieonderwerpen zijn bedrijfskunde en bedrijfseconomie.

Niet zomaar iedereen kan aan een MBA-opleiding beginnen. Het behalen van dit soort master is een veeleisende full time bezigheid waar men beter niet onbezonnen aan begint. Meestal zijn er ook toelatingsproeven, vaak in de vorm van een GMAT, om te mogen beginnen aan een MBA-studie.

In een traditionele opleiding kan een student kiezen voor een specialisatierichting. Die richting mag worden aangevuld met andere keuzevakken die minder zwaar doorwegen. De mogelijke vakken zijn onder andere accounting, economie, human resources, bedrijfsinformatica, marketing of financieel management. Het niveau kan verschillen - van heel erg matig tot hoog - maar (bijna) nooit van het niveau van een MBA. Meer hierover kan je vinden op opgeleid.be.

Bekende Vlaamse Business Schools

Vlerick Leuven Gent Management School

De meeste universiteiten hebben een afdeling waar een MBA behaald kan worden. Daarnaast zijn er ook enkele hogescholen die een MBA aanbieden. Los daarvan zijn er ook business schools die zelfstandig opleidingen organiseren.

De bekendste in Vlaanderen is Vlerick Leuven Gent Management School. Vlerick biedt verschillende programma's voor het behalen van een MBA, afhankelijk van de mogelijkheden van de student. Sommige opleidingen kunnen deeltijds gevolgd worden, anderen zijn een specialisatie van een jaar.

In Antwerpen kan men terecht bij het UAMS, de Universiteit Antwerpen Management School, of bij de Antwerp International Business School. Beide opleidingen worden in het Engels gedoceerd en hebben een erg internationaal karakter.

Brussel biedt aan de Brussels Business School en de Solvay Business School of Economics and Management ook twee verschillende mogelijkheden. De laatste is gekoppeld aan de Brusselse Vrije Universiteit. Ook in Brussel kan men bij de Hogeschool-Universiteit Brussel terecht voor een MBA. In de HU Brussel zit het vroegere Vlekho vervat.